Betrokkenheid van digitale burgers bij erfgoed | Future Making in het Antropoceen Podcast

Heriland-onderzoeker Nan Bai en Inez Weyermans van de afdeling Erfgoed van de gemeente Amsterdam

In deze tweede aflevering legt Heriland-onderzoeker Nan Bai uit hoe sociale media kunnen helpen om de betrokkenheid van burgers bij erfgoedsites te begrijpen. In een reactie op Bai geeft Inez Weyermans van de afdeling erfgoed van de gemeente Amsterdam haar visie op dilemma's rond de waardering van de beroemde grachtengordel van Amsterdam.

De betrokkenheid van burgers bij erfgoedsites is moeilijk te meten. Lange enquêtes of feedback van bezoekers kosten veel tijd om te verwerken en te interpreteren. Sociale media bieden daarentegen gemakkelijk duizenden stukjes en beetjes informatie over hoe zowel bezoekers als bewoners over hun omgeving denken. Kunnen deze berichten worden 'gedolven' en geïnterpreteerd met behulp van machine learning, om de interacties, percepties en emoties van mensen met betrekking tot cultureel erfgoed te begrijpen?

Ja, waarschijnlijk kunnen ze dat, beweert Nan Bai, die de afgelopen jaren verschillende computermodellen heeft getraind om duizenden posts op sociale media op UNESCO-werelderfgoedlocaties in Amsterdam, Venetië en Suzhou te verzamelen en te verwerken. Door de waardering van cultureel erfgoed via sociale media te bestuderen, opent zich een nieuw veld van mogelijkheden (en nadelen): “Traditioneel denken we dat de erfgoedstatus wordt bepaald door experts. Maar ook burgers en stakeholders kunnen betrokken worden. Hun kennis kan belangrijke achtergrondinformatie opleveren voor de besluitvorming. Sociale media zorgen al voor dergelijke kennisdocumentatie, zoals gevraagd door de UNESCO 2011 Recommendation on the Historic Urban Landscape.”

Het werk van Inez Weyermans gaat over de 17e-eeuwse grachtengordel in de Amsterdamse binnenstad. De historische binnenstad trekt jaarlijks miljoenen toeristen. Ze gebruikt sociale media om te volgen hoe bewoners denken over het onderhoud van de sites. De afgelopen tijd is de renovatie van bruggen en kades in de Amsterdamse binnenstad onderwerp van online discussie geweest: “Veel meningen gaan over beslissingen over het herstel van de kades. Worden ze terug in historische staat gebracht of moeten er moderne technieken worden gebruikt die de visuele impact van de kades veranderen?”

Nan Bai voert zijn promotieonderzoek uit onder supervisie van professor Ana Pereira Roders en universitair docent Pirouz Nourian van de Technische Universiteit Delft.

Heb je de eerste aflevering van de Future Making in de Antropoceen Podcast gemist? Luister ernaar hier.

Laat notities zien

Links met betrekking tot het onderzoek van Nan Bai:

Links gerelateerd aan Amsterdam:

credits

De podcastserie 'Future Making in the Anthropocene' wordt genereus ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Vrije Universiteit Amsterdam, die de EU-projecten Heriland en Terranova coördineert. Beide projecten worden gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van respectievelijk de Marie Sklodowska-Curie-subsidieovereenkomst nrs. 813883 en nrs. 813904.

Doneren