Culture Moves Europe: mobiliteit, ook voor erfgoedprofessionals!

© Europese Unie

Op 10 oktober lanceerde de Europese Commissie Culture Moves Europe, haar nieuwe permanente mobiliteitsprogramma voor kunstenaars en culturele professionals tijdens een evenement op hoog niveau in Brussel.

Met een totaal budget van € 21 miljoen in het kader van het Creative Europe-programma voor een periode van drie jaar (2022-2025), wordt Culture Moves Europe het grootste Europese mobiliteitsprogramma voor kunstenaars en culturele professionals. Het richt zich op iedereen Creatieve Europese landen en sectoren die onder het onderdeel Cultuur van het programma vallen.

Culture Moves Europe verbindt kunstenaars, makers en culturele professionals zoals professionals in cultureel erfgoed.

Culture Moves Europe stelt ongeveer 7 000 mensen in staat om naar het buitenland te gaan voor professionele ontwikkeling of internationale samenwerkingen, om te co-produceren, te co-creëren en om hun werken aan een nieuw publiek te presenteren.

Ondersteuning van internationale mobiliteit

De regeling bouwt voort op de resultaten van de proeffase van I-Portunus, die voorafging aan Culture Moves Europe van 2018 tot 2022. U vindt gedetailleerde informatie en getuigenissen van begunstigden van I-Portunus.

 Soorten subsidies

1. Individuele mobiliteitsactie

Voor individuele kunstenaars en culturele professionals die tussen 7 en 60 dagen reizen of groepen individuen (maximaal 5 personen die tussen 7 en 21 dagen reizen).

Tussen het najaar en het voorjaar worden jaarlijks doorlopende oproepen voor alle sectoren tegelijk geopend.

2. Residenties actie

  • korte termijn residenties van 1 tot 3 maanden
  • langdurige residenties van 3 tot 6 maanden
  • verlengd verblijf tot 10 maanden

 Tijdens de looptijd van de regeling zullen de oproepen voor elke sector twee keer worden geopend.

Wie kan solliciteren

De regeling staat open voor

  • kunstenaars, makers en culturele professionals die in elke culturele sector werken, behalve de audiovisuele sector
  • organisaties die werkzaam zijn in elke culturele sector behalve de audiovisuele sector, die regelmatig residenties of andere soorten plaatsgebonden culturele projecten organiseren en geïnteresseerd zijn in het ontvangen van artiesten en culturele professionals.

Meer informatie over Culture Moves Europe en het aanvraagproces

Indicatieve tijdlijn

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren