De sectoren Cultuur en Erfgoed protesteren tegen de voorgestelde bezuiniging van €40 miljoen op Creatief Europa

Creatief Europa verliest ruim 12 procent van zijn begroting voor 2024 als de bezuinigingen doorgaan. Afbeelding: Canva

Ruim zeventig organisaties uit de culturele en creatieve sector hebben een zorgbrief ondertekend over de voorgestelde bezuinigingen op Creatief Europa. Het programma, dat de culturele sectoren, waaronder het erfgoed, ondersteunt, wordt geconfronteerd met een tegenvaller van € 40 miljoen. Dat is ruim twaalf procent van het budget van Creatief Europa voor 2024. Zakgeld voor de EU, maar een enorme klap voor cultuur en erfgoed.

De letter werd begin september verzonden naar de Europese ministers van Cultuur en Financiën en EU-topfunctionarissen zoals Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. De organisaties die het hebben ondertekend – waaronder onder meer NEMO, European Cultural Foundation, Europeana Foundation en Europa Nostra – dringen er bij de ambtenaren op aan om ‘de huidige bezuinigingen te heroverwegen’ en ‘het programma Creatief Europa voor het jaar 2024 en in de toekomst te versterken.’

“In het licht van de vele uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, heeft Europa sterke financiering voor cultuur nodig, en een programma als Creatief Europa, dat heeft laten zien hoe belangrijk het is voor de Europese creativiteit, diversiteit en saamhorigheid”, concluderen ze. Als het voorstel wordt aangenomen, daalt de begroting voor 2024 van 331 miljoen euro naar 291 miljoen euro.

Zakgeld

De reden achter de voorgestelde bezuiniging is er een die velen in Europa maar al te goed kennen. Vanwege de hoge inflatie wil de EU de komende jaren minder geld uitgeven. Eén manier om dit te doen is door aanpassingen aan te brengen in het zogenaamde Meerjarig Financieel Kader (MFK). Dit is de langetermijnbegroting van de EU. Het huidige budget van 1,216 miljard euro werd in 2021 vastgesteld en zou tot 2027 moeten lopen. Ter vergelijking: het huidige budget voor Creatief Europa maakt slechts 0,198 procent uit van het totale MFK.

Terwijl het voorstel lijkt de begroting ook op andere terreinen aan te passen; het inkrimpen van de begroting van Creatief Europa is een vreemde zet. “De voorgestelde €40 miljoen is zakgeld voor de EU. Voor Creatief Europa en de culturele en creatieve sectoren zou dit echter een grote impact kunnen hebben”, legt Gabriele Rosana, beleidsdirecteur bij Cultuuractie Europa, die samen met zijn collega's het concept van de brief coördineerde.

Meer in plaats van minder investeren in cultuur is de beste beslissing die Europa kan nemen

Sneška Quaedvlieg-Mihailović – Europa Nostra

Zal het erfgoed de gevolgen voelen, ook al is de beslissing nog niet definitief? “Erfgoed bevindt zich in een vergelijkbare positie als andere culturele sectoren in het programma Creatief Europa”, zegt Europa Nostra'Secretaris-generaal Sneška Quaedvlieg-Mihailović. Ze maakt zich zorgen, ook al vormt de bezuiniging geen directe bedreiging voor de beschermings- en instandhoudingsplannen, aangezien dit soort projecten vaak via verschillende regelingen worden gefinancierd.

“Minder financiering zou minder financieringsoproepen betekenen, wat resulteert in een afname van projecten, internationale samenwerking en netwerken. Ondertussen is er voldoende bewijs dat deze netwerken zo belangrijk en waardevol zijn voor de cultuur, voor het erfgoed en voor Europa.”

Economie en waarden

Het nieuws over de voorgestelde bezuinigingen kwam voor velen als een grote verrassing. Quaedvlieg-Mihailović was geen uitzondering. “Het is inderdaad heel verrassend, gezien de huidige staat van Europa en de rol die erfgoed kan spelen. In een tijd van oorlog aan onze grenzen en van zoveel bedreigingen voor de democratie en belangrijke Europese waarden is steun voor cultuur en cultureel erfgoed van cruciaal belang”, zegt ze.

Quaedvlieg-Mihailović tijdens de eerste editie van het Belgrado Heritage Forum in mei 2023. Europa Nostra coördineert momenteel het pilotproject European Heritage Hub, dat wordt ondersteund via Creative Europe. Afbeelding: Jovo Marjanovic via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Quaedvlieg-Mihailović wijst op de letter: “Daar zien we dat erfgoed ook een belangrijke economische rol speelt. Cultuur vertegenwoordigt 4,4 procent van het bbp van de EU, en dan tellen we takken als het cultureel toerisme nog niet eens mee. Het bedrag dat beschikbaar is voor cultuur is echter zo klein als je naar het totale budget kijkt.”

Ze benadrukt dat dit niet alleen een economisch argument moet zijn. “Cultureel erfgoed is niet alleen een sector, maar ook een vector voor cohesie, duurzaamheid, het bevorderen van dialoog en respect. De steun van Creatief Europa maakt internationale samenwerking mogelijk die mensen helpt beseffen dat erfgoed en cultuur niet per definitie iets nationaals zijn. Er zitten ook Europese lagen aan, en dat is precies wat we in deze tijden moeten benadrukken. Meer in plaats van minder investeren in cultuur is de beste beslissing die Europa kan nemen voor een betere toekomst voor zijn burgers.”

Geen rechtvaardiging

Ook voor Rosana was het nieuws over de voorgestelde bezuiniging een verrassing. “Eerder vroeg de Commissie voor Cultuur en Onderwijs zelfs om een ​​verhoging van het budget met 43 miljoen euro”, illustreert hij. Het verzoek werd gedaan om twee redenen. In de eerste plaats vanwege het succes van Creatief Europa: “Het is een overtekend programma. Er zijn altijd meer aanmeldingen dan oproepen, en de projecten die geselecteerd worden zijn ontzettend waardevol voor de cultuur- en creatieve sector.” Het was ook de reden waarom Iliana Ivanova onlangs nieuwe commissaris voor Cultuur (en erfgoed) werd heeft het duidelijk gemaakt dat zij bezuinigingen op Creatief Europa niet gerechtvaardigd acht.

Het Europees Parlement kan nog steeds ‘rode vlaggen’ in het voorstel onderscheiden. We verwachten dat ze ernaar zullen handelen

Gabriele Rosana – Beleidsdirecteur Culture Action Europe

In de tweede plaats werd vanwege de financiering aanvullende financiering aangevraagd huidige financieringsstructuur Creatief Europa, door de begroting 'vooraf te laden'. “Dit betekent dat een derde van het financiële budget van Creatief Europa werd uitgegeven tijdens de eerste twee jaar van oproepen voor het programma.” Het werd gedaan om de culturele en creatieve sectoren te helpen de gevolgen van de Covid-19-pandemie te bestrijden.

De jaarlijkse budgetten zouden al vanaf 2024 beginnen te dalen. Het zou een dubbele klap veroorzaken voor de financiering van cultuurprojecten. “Het opleggen van verdere bezuinigingen op een toch al dalende begroting zal de herstelinspanningen die de afgelopen jaren tot nu toe zijn ondernomen ernstig in gevaar brengen”, aldus de brief.

Bal in het kamp van de EU

Hoewel deze ontwikkelingen zorgwekkend zijn, benadrukt Rosana dat de bezuinigingen voorlopig deel uitmaken van een voorstel en dat er nog niets definitief is. “Het Europees Parlement moet nog steeds bepaalde ‘rode vlaggen’ in de voorgestelde begrotingswijzigingen beoordelen en eruit halen.” In het verleden hebben zij vaak het programma Creatief Europa gesteund en er zelfs voor gepleit de verhoging van het budget in 2021. “We verwachten dat het Parlement ernaar zal handelen.” Quaedvlieg-Mihailović is het daarmee eens: “Zolang ze nog niet over een definitieve begroting hebben gestemd, is de bezuiniging nog niet definitief.”

Ze blijven hoopvol gezien de overweldigende steun en handtekeningen die de brief ontving. “Het is dezelfde groep organisaties die in 2 pleitte voor een eerlijk aandeel (dwz 2020%) voor cultuur in de herstelplannen van de EU”, zegt Rosana. “Van visuele media tot journalistieke organisaties, en van musea tot erfgoed. Iedereen schaarde zich hier achter en weet dat we samen moeten optrekken.”

Quaedvlieg-Mihailović dringt er bij anderen op aan om mee te pleiten voor het belang van cultuur en erfgoed. “Laten we eerlijk zijn: het is niet de eerste keer dat de cultuur wordt bedreigd met bezuinigingen. We zullen onze verbindingen en netwerk moeten inzetten om onze stem duidelijk te laten horen.” Ze denkt dat de komende European Heritage Summit in Venetië, georganiseerd door Europa Nostra – waar vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas aanwezig zal zijn – een goede plek zou zijn om een ​​krachtige boodschap naar Europa te sturen. “Het is belangrijk om de krachten te bundelen en die stem voor erfgoed te versterken.”

Het zal voorlopig nog even duren voordat we kunnen zien hoe alle betrokken Europese instituten zullen reageren, aangezien ze net terug zijn van zomervakantie. “We kijken hoe de brief wordt ontvangen en wachten op een reactie”, zegt Rosana. “En als het nodig is, kijken we wat we als vervolgactie kunnen doen.”

Doneren