Commissie CULT roept op om de cultureel-erfgoedsector te helpen herstellen na de COVID-19-crisis

Covid-19
COVID-19. Afbeelding: Geralt Pixabay CC0.

De Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement (CULT) heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen de cultureel-erfgoedsector te helpen herstellen na de COVID-19-crisis. Er is met name meer financiering nodig om de digitalisering en het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren.

De resolutie werd op woensdag 28 oktober 2020 aangenomen met 26 stemmen voor, geen tegen en 3 onthoudingen.

“Cultureel erfgoed is een bron van rijkdom die creativiteit en innovatie bevordert die de EU zo hard nodig heeft. De Europees Jaar van Cultureel Erfgoed is een opmerkelijk succes geweest, maar we moeten blijven voortbouwen op het erfgoed ervan. Dit omvat de oprichting van een permanent pan-EU-platform voor het samenbrengen van alle relevante belanghebbenden en meer aandacht voor de bescherming en bevordering van digitaal cultureel erfgoed ", aldus de rapporteur Dace Melbarde (ECR, LV) na de stemming.

De resolutie vraagt ​​om:

  • Uitgebreide analyse door de Commissie van de gevolgen van de pandemie voor de sector cultureel erfgoed
  • Adequate financiële steun van de Commissie en de lidstaten om de crisis voor de sectoren en de mensen die er werkzaam zijn te verlichten
  • Verzoek aan de Commissie met betrekking tot het opzetten van één EU-portaal met informatie van alle EU-programma's die cultureel erfgoed financieren
  • Oprichting van een permanent platform, met het maatschappelijk middenveld als kern, voor samenwerking en coördinatie op het gebied van cultureel erfgoedbeleid op EU-niveau
  • Actualisering van de aanbeveling van de Commissie uit 2011 over de digitalisering en onlinetoegankelijkheid van cultureel materiaal, om de technologische vooruitgang en uitdagingen van het afgelopen decennium weer te geven
  • Verdubbeling van het programma Creatief Europa in de volgende langetermijnbegroting, verdrievoudiging van het budget voor Erasmus +, wat ook de mobiliteit van leerlingen mogelijk maakt, meer financiering voor erfgoedonderzoek in Horizon Europa en voortgezette steun voor de digitaliseringsprojecten via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (EFRO)
  • Investeringen in culturele en duurzame toeristische infrastructuur beschouwen als kleinschalig en in aanmerking komen voor EFRO-steun, indien de cofinanciering niet meer dan 10 miljoen EUR bedraagt, en het plafond verhogen tot 20 miljoen EUR indien infrastructuur wordt beschouwd als cultureel werelderfgoed
  • De Commissie zou moeten overwegen om in de toekomst nog een Europees Jaar van het cultureel erfgoed te organiseren

Bron: Persbericht van het Europees Parlement.

Lees meer nieuws op Covid-19. Of klik op een van de onderstaande tags.