Commissie CULT roept op om de cultureel-erfgoedsector te helpen herstellen na de COVID-19-crisis

Covid-19
COVID-19. Afbeelding: Geralt Pixabay CC0.

De Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement (CULT) heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen de sector cultureel erfgoed te helpen herstellen na de COVID-19-crisis. Er is met name meer geld nodig om de digitalisering en het behoud van cultureel erfgoed te stimuleren.

De resolutie is op woensdag 28 oktober 2020 aangenomen met 26 stemmen voor, geen tegen en 3 onthoudingen.

“Cultureel erfgoed is een bron van rijkdom die creativiteit en innovatie bevordert die de EU zo hard nodig heeft. De Europees Jaar van Cultureel Erfgoed is een opmerkelijk succes geweest, maar we moeten voortbouwen op de erfenis ervan. Dit omvat de oprichting van een permanent pan-EU-platform voor het samenbrengen van alle relevante belanghebbenden en meer aandacht voor de bescherming en bevordering van digitaal cultureel erfgoed”, aldus de rapporteur Dace Melbarde (ECR, LV) na de stemming.

De resolutie vraagt ​​om:

  • Uitgebreide analyse door de Commissie van de gevolgen van de pandemie voor de sector cultureel erfgoed
  • Adequate financiële steun van de Commissie en de lidstaten om de crisis te verlichten voor de sectoren en de mensen die er werken
  • Verzoek aan de Commissie betreffende het opzetten van één enkel EU-portaal, waar informatie wordt samengebracht uit alle EU-programma's die cultureel erfgoed financieren
  • Oprichting van een permanent platform, met als kern het georganiseerde maatschappelijk middenveld, voor samenwerking en coördinatie op het gebied van cultureel erfgoedbeleid op EU-niveau
  • Actualisering van de aanbeveling van de Commissie uit 2011 over de digitalisering en onlinetoegankelijkheid van cultureel materiaal, om rekening te houden met de technologische vooruitgang en uitdagingen van het afgelopen decennium
  • Verdubbeling van het Creative Europe-programma in de volgende meerjarenbegroting, verdrievoudiging van het budget voor Erasmus+ dat ook de mobiliteit van leerlingen mogelijk maakt, meer financiering voor erfgoedonderzoek in Horizon Europa, evenals verdere ondersteuning van de digitaliseringsprojecten via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (EFRO)
  • Investeringen in infrastructuur voor cultureel en duurzaam toerisme beschouwen als kleinschalig en in aanmerking komend voor EFRO-steun, als de cofinanciering niet meer dan 10 miljoen euro bedraagt, en het plafond verhogen tot 20 miljoen euro als infrastructuur wordt beschouwd als cultureel werelderfgoed
  • De Commissie zou moeten overwegen om in de toekomst nog een Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed te organiseren

Bron: Persbericht van het Europees Parlement.

Lees meer nieuws op Covid-19. Of klik op een van de onderstaande tags.

Doneren