Creatief Europa: het Parlement stemt voor mobiliteit van kunstenaars en circulatie van werken

Creatief Europa

De leden van het Europees Parlement hebben op donderdag 28 maart gestemd om het budget van het programma Creatief Europa 2021-2027 te verdubbelen en om de internationale circulatie van werken te versterken, waardoor een betere mobiliteit voor kunstenaars wordt ondersteund.

Het Parlement ondersteunt meer mobiliteit voor kunstenaars en moedigt grensoverschrijdende uitwisselingen van creatieve spelers en kunstenaars sterk aan, onder meer via residentieprogramma's. De sectoren boeken, films, muziek, festivals, cultureel erfgoed en architectuur zullen profiteren van verschillende acties die in het kader van dit programma worden gefinancierd.

Rapporteur Silvia Costa (S&D, IT) zei: "Europees talent - vooral de jongere generaties - moet vrij kunnen bewegen en hun werken kunnen verspreiden, de kans krijgen om aan coproducties te werken en verder worden ondersteund in het licht van het huidige gebrek aan fondsen dat de oorzaak is van een groot verlies aan kansen. "

Over de definitieve tekst van het programma moet tijdens de volgende zittingsperiode met de Raad worden onderhandeld en overeenstemming worden bereikt.

Zie voor het volledige artikel en meer informatie Europees parlement.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

X