Creatief Europa aangenomen als budget voor culturele en creatieve sectoren verdubbelde bijna

Het Europees Parlement heeft het nieuwe programma Creatief Europa aangenomen. Afbeelding: RossHelen / Canva (CC0)

Op 19 mei keurde het Europees Parlement het nieuwe programma Creatief Europa goed. Het budget is bijna verdubbeld in vergelijking met 2014-2020 (tegenover 1.4 miljard euro), wat betekent dat de EU 2.5 miljard euro (in lopende prijzen) zal investeren in de culturele en creatieve sectoren van de EU. Het programma ondersteunt de culturele sector, audiovisuele media en nieuwsmedia.

Naast de aanzienlijke toename van de financiering, zal Creatief Europa zich richten op inclusie binnen de culturele sector en subcategorieën die zwaar worden getroffen door de coronacrisis. Het programma zorgde ook voor hogere cofinancieringspercentages voor kleinschalige projecten. 

Bescherming en herstel

Het programma Creatief Europa is ontwikkeld met twee hoofddoelstellingen voor ogen, zei Massimo Smeriglio, lid van de Europese Commissie voor Cultuur en Onderwijs (CULT) in een persbericht. “Ten eerste de bescherming, ontwikkeling en bevordering van Europese samenwerking op het gebied van culturele diversiteit en erfgoed. Ten tweede om het concurrentievermogen en het economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, met name de audiovisuele sector, te vergroten. "

De huidige lock-downs hebben een dramatisch effect gehad op de culturele gemeenschappen van de EU, en zij hebben onze hulp meer dan ooit nodig

CULT-voorzitter Sabine Verheyen

De voorzitter van CULT, Sabine Verheyen, hoopte dat het beter gefinancierde programma de culturele sector zal helpen om snel te herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. Aangezien 3.8% van de Europeanen in de culturele en creatieve sectoren van Europa werkt, zouden de investeringen van Creative Europe hen ten goede moeten komen. “Ze hebben onze hulp meer dan ooit nodig”, zei Verheyen.

Nieuwigheden?

Het nieuwe budget voor Creatief Europa wordt verdeeld over drie zogenaamde onderdelen: MEDIA (audiovisuele media), CULTUUR (grensoverschrijdende culturele en creatieve projecten) en sectoroverschrijdende projecten. De onderdelen ontvangen respectievelijk € 1.427 miljard, € 804 miljoen en € 211 miljoen om projecten te ondersteunen.

Het laatste onderdeel omvat voor het eerst de nieuwsmediasector. Op die manier hoopt de EU mediageletterdheid, pluralisme, persvrijheid en kwaliteitsjournalistiek te bevorderen en de media te helpen de uitdagingen van digitalisering beter aan te pakken.

Een belangrijk punt in alle opgenomen onderdelen is de verplichting om gendergelijkheid te bevorderen. Dit omvat de ondersteuning voor het ontwikkelen van vrouwelijk talent en de ondersteuning van de artistieke en professionele carrières van vrouwen. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in besluitvormingsposities in culturele, artistieke en creatieve instellingen.

Belangrijk signaal

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken, was ingenomen met de nieuwe overeenkomst. "Het programma is van cruciaal belang geweest voor het bevorderen van Europa's culturele diversiteit en het concurrentievermogen van culturele en creatieve sectoren", verklaarde ze in een persbericht. "Nu is het gemoderniseerd om deze sectoren beter uit te rusten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag, ook die veroorzaakt door de pandemie."

De overeenkomst is een belangrijk signaal voor alle Europese mediapartners, klein en groot, en al onze makers

Thierry Breton, commissaris voor de interne markt

Haar collega, commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton, merkte op dat het programma Creatief Europa een essentieel instrument zou kunnen blijken te zijn ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren. "Het akkoord van vandaag is een belangrijk signaal voor alle Europese mediapartners, klein en groot, en al onze makers, in een tijd waarin ze onze steun meer dan ooit nodig hebben", zei hij.

What’s next?

De Raad van Europa, waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn, is de andere EU-medewetgever van het programma. Ze hebben het plan al goedgekeurd, dat nu in werking kan treden. Om te selecteren welke organisaties ondersteuning zullen ontvangen, kunnen geïnteresseerde organisaties zich aanmelden voor oproepen. 

De eerste voorstellen voor samenwerkingen zullen naar verwachting begin juni verschijnen, Cultuuractie Europa gemeld. Partijen uit de culturele en creatieve sector kunnen dat wel voorbereiden hun toepassingen tijdens de zomer. De selectieresultaten worden eind 2021 bekend gemaakt.

Bron: Cultuuractie Europa, Europese Commissie en Europees parlement

Lees meer over beleid en erfgoed of bekijk een van de onderstaande tags:

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren