Duurzame landschappen creëren door bruikbare wetenschap | Toekomst maken in de Antropoceen Podcast

Terranova-onderzoeker Roberta Rigo en Sarah Westenburg van BoerenNatuur

Deze aflevering van de 'Future making in the Anthropocene'-podcast richt zich op bruikbare wetenschap en hoe je verschillende belanghebbenden bewust kunt maken van veranderingen in hun landschappen. Dit soort wetenschap begint van onderop en behandelt dilemma's waarmee gemeenschappen worden geconfronteerd. Door hen te raadplegen bij het ontwikkelen van scenario's van mogelijke en wenselijke toekomsten, helpt deze onderzoeksmethode burgers in hun kracht te zetten in complexe besluitvormingsprocessen en wordt voorkomen dat zij zich buitengesloten voelen. Als gevolg hiervan maken belanghebbenden met totaal verschillende achtergronden kennis met elkaars perspectieven en kunnen uiteindelijk betrokken raken bij beleid dat hun omgeving beïnvloedt.

Het ontwikkelen van scenario's helpt om mogelijke toekomsten te visualiseren en de effecten te begrijpen van keuzes die we nu maken. Scenario's helpen ook om wicked problems in kleinere delen op te splitsen. Door meer begrip en kader te bieden, kan de wetenschap helpen om verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden te overbruggen. Scenario's worden besproken met zoveel mogelijk stakeholders. Op die manier wordt lokale kennis opgebouwd en kan deze worden gebruikt door beleidsmakers, die door dit proces worden ondersteund bij de moeilijke beslissingen die moeten worden genomen.

In een recente studie verifieerde Terranova-onderzoeker Roberta Rigo hoe scenario's daadwerkelijk zouden kunnen bijdragen aan landbeheer. Door in te zoomen op twee regio's in Bretagne (Frankrijk), vraagt ​​ze zich af hoe effectief scenario's zijn bij het produceren van resultaten voor lokale belanghebbenden. Ze interviewde en bracht een groot aantal huidige belanghebbenden samen in workshops die verschillende kwesties behandelden die van belang zijn voor degenen die in de regio wonen en werken. Deze hadden voornamelijk betrekking op het beheer en de beschikbaarheid van water, voor alle soorten gebruik, inclusief de landbouw. Door recente droogtes bleek dit een overkoepelend onderwerp te zijn dat alle betrokkenen aanging, van burgers tot professionals zoals waterbeheerders. De opzet spoorde hen allemaal aan om vanuit een breed perspectief over waterbeheer na te denken.

Deze methode lijkt een huidige trend van inperking van perspectieven, of zogenaamde 'siloisering', in het beheer van landschappen tegen te gaan. Het gaat om regio's in heel Europa. Zo worden boeren in Nederland al lang onder druk gezet om zoveel mogelijk te produceren, vaak ten koste van de bodem- en waterkwaliteit van de landbouwgrond. Dit heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de biodiversiteit die Sarah Westenburg, een Nederlandse expert op het gebied van landbouwbeleid, hoopt te kunnen ombuigen door boerencollectieven te ondersteunen in hun transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur, de organisatie die 40 landbouwcollectieven in Nederland vertegenwoordigt, faciliteert deze collectieven bij het uitvoeren van meer ecologisch duurzame landbouwpraktijken door middel van zogenaamde 'groenblauwe diensten'. Deze groenblauwe diensten kunnen de noodzakelijke transitie ondersteunen, maar ze leveren nog niet voldoende inkomsten op om boeren de nodige ondersteuning en stimulans te bieden om hun huidige bedrijfsmodel van landbouw te veranderen.

Laat notities zien

Doneren