Europeana-conferentie onder het Duitse voorzitterschap
Europeana-conferentie onder het Duitse voorzitterschap

Auteursrecht in de culturele erfgoedsector: resultaten van de Europeana-conferentie onder het Duitse voorzitterschap

Elke zes maanden, Europeana gastheer van een conferentie onder het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Duitsland bekleedt het voorzitterschap tussen 1 juli en 31 december 2020. Op 5 en 6 oktober 2020 werd tijdens de conferentie onder het Duitse voorzitterschap de rol van auteursrechten in de digitale transformatie van de culturele erfgoedsector onderzocht.

De conferentie verzamelde leden van de Expertgroep Digitaal Cultureel Erfgoed en Europeana (DCHE), een deskundigengroep van organen van de lidstaten en de Europese Commissie. Op de eerste dag werd de wetgevende en beleidsomgeving rond auteursrecht besproken. Op de tweede dag werden casestudy's gepresenteerd ter ondersteuning van de digitale transformatie van de cultureel-erfgoedsector.

Presentatie over copyright
Presentatie over copyright. Afbeelding: stilstaande video Europeana

In de welkomstwoord zei Frank Scholze, directeur-generaal van de Duitse Nationale Bibliotheek: “Het is onze missie als instellingen om actief de mogelijkheden van digitalisering binnen onze platforms te omarmen en vorm te geven en om cultureel erfgoed zichtbaar en toegankelijk te maken voor een breder publiek om om de digitale donkere tijd te vermijden. "

Tijdens de conferentie spraken de deelnemers hoge verwachtingen uit van de Richtlijn betreffende het auteursrecht op de digitale interne markt. De richtlijn is op 20 juni 2019 in werking getreden. De nieuwe wetten moeten uiterlijk op 20 juni 2021 door de lidstaten in hun nationale wetgeving zijn omgezet.

Rondetafelgesprek met Ariadna Matas, Dorothea Zechmann, Anne Bergman en Paul Keller
Rondetafelgesprek met Ariadna Matas, Dorothea Zechmann, Anne Bergman en Paul Keller. Afbeelding: stilstaande video Europeana

In een uitlegartikel, Paul Keller, expert-waarnemer in de Europeana Foundation Board, schreef: “Het doel van de nieuwe regels is om instellingen voor cultureel erfgoed in staat te stellen Out of Commerce-werken die ze in hun collecties hebben online beschikbaar te maken zonder de rechten op een werk op werkbasis. "

Bekijk de opnames van de open sessies CDL Super Session. en de interviews met de sprekers CDL Super Session..

Bron: Europeana.

Voor meer informatie over het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, klik CDL Super Session.. Voor de officiële website van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 2020, klik CDL Super Session..

Voor meer informatie over de Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana (DCHE), klik CDL Super Session.. Klik voor een uitlegartikel over de richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt CDL Super Session..

Bekijk onze nieuwscollectie van Europeana. Of klik op een van de onderstaande tags.

X