Comité van de Regio's: cultureel erfgoed essentieel voor het versterken van de economie van plattelandsgebieden

Het bevorderen van cultuur in plattelandsgebieden is van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling, het aantrekken van jongeren en het tegengaan van bevolkingskrimp, zoals benadrukt in het advies van Csaba Borboly bij het Europees Comité van de Regio's.

Csaba-BORBOLY-President-of-Harghita-County-Council-©-European-Union-John-Thys​.jpeg

Persbericht COR – Het ondersteunen van de cultuur en de culturele industrieën in plattelandsgebieden is van cruciaal belang om de duurzame ontwikkeling van deze regio's te bevorderen, zodat zij jongeren kunnen behouden en aantrekken en de demografische achteruitgang kunnen bestrijden. De actieve deelname van lokale overheden aan het beheer van dit cultuurbeleid is essentieel om de maatregelen aan te passen aan de behoeften van plattelandsgebieden. Dit zijn de kernboodschappen van het advies onder leiding van Csaba Borboly (RO/EVP), voorzitter van de districtsraad van Harghita, aangenomen tijdens de plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio's op 29 november.

Om het hoofd te bieden aan de diepgaande sociale en economische veranderingen die verband houden met de ontvolking van plattelandsgebieden in de afgelopen decennia, zeiden lokale en regionale leiders in hun advies over “Bevordering van het cultuurbeleid in plattelandsgebieden binnen het kader van de ontwikkelings- en territoriale cohesiestrategieën en de Agenda 2030“dat het essentieel is om de culturele en creatieve sectoren en industrieën (CCI’s) in deze gebieden te ondersteunen en te bevorderen, met het argument dat zij een cruciale rol kunnen spelen bij het versterken van de plattelandseconomieën en het genereren van werkgelegenheid, waardoor plattelandsgebieden aantrekkelijker worden om te wonen en te leven. werk.

Leden van het Comité van de Regio's benadrukten ook dat het ondersteunen van culturele industrieën in plattelandsgebieden ertoe zou kunnen bijdragen dat plattelandsgemeenschappen een gelijkere toegang hebben tot cultureel aanbod, waardoor gelijke kansen voor de stedelijke en plattelandsbevolking worden bevorderd. De regio's en steden verklaarden dat het daartoe essentieel is om de digitale infrastructuur te verbeteren en uit te breiden, zodat culturele actoren zich in plattelandsgebieden kunnen vestigen en werken.

Het natuurlijke en culturele erfgoed van de Europese plattelandsgebieden, inclusief traditionele kennis en praktijken en hun unieke kenmerken, en biodiversiteit, is een uitzonderlijke troef voor de lokale ontwikkeling, zo stelt het advies. Het CvdR pleitte krachtig voor de bevordering van de culturele rijkdommen van het platteland, zoals lokale ambachten, regionale producten en gastronomie, via duurzaam cultureel toerisme. Deze aanpak stimuleert niet alleen de plattelandseconomie, maar laat ook de unieke lokale identiteit van deze regio's zien.

Het Comité van de Regio's onderstreepte dat lokale en regionale overheden een belangrijke rol moeten spelen bij het definiëren en uitvoeren van het cultuurbeleid, aangezien zij de overheidsstructuren zijn die het dichtst bij de burgers staan ​​en het beste op de hoogte zijn van de specifieke kenmerken van hun grondgebied en bevolking.

Citaat:

Rapporteur Csaba Borboly (RO/EVP) zei: “De Europese plattelandsomgeving heeft diepgaande structurele veranderingen ondergaan die van invloed zijn op meerdere terreinen: politiek, sociaal, economisch, ecologisch en cultureel. Ondanks deze uitdagingen zijn er innovatieve benaderingen ontstaan, die het plattelandslandschap opnieuw definiëren en nieuwe culturele paradigma’s presenteren te midden van de heersende eco-sociale crisis. Het behoud van cultureel erfgoed is absoluut noodzakelijk omdat het verder reikt dan louter economische of etnografische overwegingen en de kernidentiteit van regio’s vormt.”

Meer informatie

Het De plattelandsgebieden van de EU – In de gemeenten en gemeenten van Europa met een lage bevolkingsomvang of -dichtheid wonen 137 miljoen mensen, wat neerkomt op bijna 30% van de bevolking van de EU en ruim 83% van haar grondgebied.

De Europese Commissie erkende de reeks uitdagingen waarmee plattelandsgebieden worden geconfronteerd en publiceerde in juni 2021 een mededeling waarin een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU tot 2040 en een alomvattend actieplan voor het platteland om plattelandsgemeenschappen en bedrijven te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

De Europese Commissie publiceerde onlangs ook een verslag over hoe burgerparticipatie in culturele activiteiten de burgerbetrokkenheid, de democratie en de sociale cohesie vergroot.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren