Commissaris Navracsics woont de interparlementaire commissievergadering over Europees cultureel erfgoed bij

Europees Jaar van Cultureel Erfgoed
Europees Jaar van het cultureel erfgoed. Bron: Europees jongerenportaal

Morgen 20 november, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor NAVRACSICS, zal de slotrede houden op de Interparlementaire commissievergadering over Europees cultureel erfgoed, georganiseerd door de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement in Brussel op 19 en 20 november.

De bijeenkomst is georganiseerd rond drie thematische gebieden: Cultuur en identiteit; Behoud, instandhouding en herstel van cultureel erfgoed; en cultureel erfgoed en onderwijs. Het doel van het evenement is om leden van het Europees Parlement, leden van nationale parlementen en nationale coördinatoren van de 2018 Europees Jaar van Cultureel Erfgoed en andere belanghebbenden om de belangrijkste thema's in verband met het Europees Jaar te bespreken en te bespreken.

Ze zullen ervaringen uitwisselen op nationaal niveau en toekomstige acties en ideeën onderzoeken om te zorgen voor een lange termijn nalatenschap voor het Europees Jaar na 2018. In zijn toespraak zal de commissaris de parlementariërs bedanken voor hun actieve betrokkenheid bij een aantal projecten en initiatieven die vond plaats tijdens het Jaar in heel Europa.

Bron: Europa.eu

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.