Stads-nulrapport van Bratislava, Camerino, Hamburg en Valencia

ARCH Baseline-reviews voor de steden Bratislava, Camerino en Valencia

Dit rapport legt de basislijn vast voor de gemeenten Bratislava, Camerino, Hamburg en Valencia, met betrekking tot hun geselecteerde culturele erfgoedsites. Het ARCH-project heeft een multidimensionale thematische focus op 1) cultureel erfgoedbeheer, 2) rampenrisicovermindering en 3) aanpassing aan klimaatverandering, en als zodanig worden alle drie dimensies behandeld in de nulmeting van elke stad. Het hoofddoel van dit rapport is om de wetenschappelijke partners kennis te laten maken met de pilootsteden, en specifiek hun geselecteerde culturele erfgoedsites voor verdere analyse in de context van ARCH. Een secundair doel is om via het schrijfproces de stadspartners (als hoofdauteurs) uit te rusten met uitgebreide kennis van de bestuurskaders die relevant zijn voor alle drie genoemde thematische gebieden.

Lees het verslag Kwaliteitsbeleid.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.