CHARTER Alliance publiceert haar eerste openbare rapport: "Een nieuw landschap voor erfgoedberoepen"

Afbeelding: CHARTER Alliantie
Afbeelding: CHARTER Alliantie

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, het door Erasmus+ gefinancierde project, heeft zijn eerste openbare product uitgebracht: "Een nieuw landschap voor erfgoedberoepen - voorlopige bevindingen" van Werkpakket 2 (Strategische analyse van culturele erfgoedcompetenties en beroepsprofielen). Het rapport vat het werk en de voorlopige bevindingen samen die WP2 de afgelopen zes maanden heeft ontwikkeld.

Het rapport presenteert de ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd model voor de cultureel-erfgoedsector, waarin de breedte, dynamiek en grenzen worden gedefinieerd in relatie tot bestaande culturele, statistische, beroepsmatige en economische conceptuele definities, beleidsprincipes en kaders. Het model weerspiegelt het evoluerende discours over cultureel erfgoed en is afgestemd op het concept van cultureel erfgoed als een "gedeelde hulpbron en gemeenschappelijk goed", dat een impact heeft op het menselijk, economisch en sociaal welzijn.

Het model brengt holistische principes over en is toepasbaar in economische en sociale beoordelingen en beleid, en stelt cultureel erfgoed voor als een afzonderlijk domein op zich, met specifieke functies voor de volledige realisatie ervan.

Het rapport is het resultaat van deskresearch naar het hedendaagse discours in cultureel erfgoed, zoals blijkt uit recente beleidsdocumenten, rapporten en de nieuwste conceptuele kaders, beoordeling van huidige statistische indicatoren en brainstormsessies met het CHARTER-consortium voor bijdragen en validatie van de lopende resultaten.

Download het rapport hier.

Bron: CHARTER Alliance.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren