CENTRINNO: Wat gebeurt er in Europa's miljoenenproject voor industrieel erfgoed?

Dit grote EU-project belooft veel voor de toekomst, maar wat betekent het voor erfgoed?

©CENTRINNR
©CENTRINNR

CENTRINNO is moeilijk te omschrijven. Het is een enorm project, waarbij 9 steden en 25 partnerorganisaties in heel Europa betrokken zijn. Als onderdeel van Horizon 2020 is het ontvangen over € 8 miljoen euro in financiering van de EU. Het belooft te worden “Een nieuwe industriële revolutie die de burger centraal stelt in duurzame transformatie'.

In elk van de 9 steden (die variëren van Tallinn tot Barcelona) zullen hubs worden opgezet in voormalige industriegebieden. In Amsterdam bijvoorbeeld zal de hub zich centreren rond de NDSM-buurt, een voormalige scheepswerf aan het IJ.

Dus, wat is CENTRINNO? Het simpele antwoord: het is een onderzoeksproject dat tot doel heeft voormalige industriegebieden te gebruiken om stedelijke locaties te verbeteren. Adaptief hergebruik is een gemeenschappelijk thema voor het project, maar het is ook gericht op het gebruik van immaterieel erfgoed. CENTRINNO streeft ernaar om alle soorten industrieel erfgoed op grote schaal te benutten, in heel Europa.

Het hele verhaal is ingewikkelder. Het project draait om 5 kernconcepten, die zijn ontworpen om stedelijke transformaties (ten goede) te creëren:

Circulaire economie

social Inclusion

Innovatie

Beroepsopleiding

Erfgoed (CENTRINNO Levend Archief)

Het is veel om in je op te nemen, maar elk van deze concepten is bedoeld om de stedelijke samenleving te verbeteren. In theorie kunnen ze onze steden duurzamer, diverser en inclusiever maken, en beter voorbereid op de toekomst.

Het zijn echter grote concepten om mee te worstelen en daarom is het project verdeeld over 25 partnerorganisaties. CENTRINNO heeft een specifieke methode ontwikkeld om elk van deze concepten te begrijpen en uit te voeren. Zo wordt het begrip erfgoed verkend met de methode 'levend archief'.

Daarom dragen de partners elk bij door een van de methoden in hun stad te doen. Het hele project is als een grote machine verspreid over Europa, met de partnerorganisaties als radertjes. Ze rapporteren aan de pilotprojectleiders in hun stad, die verderop rapporteren, enzovoort.

Voor een buitenstaander lijkt het project bijna onmogelijk om te managen. Deze georganiseerde chaos heeft echter een doel: het belooft dat CENTRINNO lokaal impact zal hebben.

Erfgoed als katalysator

Omdat het project is gebaseerd op hergebruik van voormalige industriële ruimtes, staat industrieel erfgoed centraal in het project. Ze zien het als een katalysator voor innovatie en sociale inclusie, en stedelijke locaties hebben vaak grote hoeveelheden ongebruikte – maar waardevolle – industriële ruimtes. CENTRINNO gelooft dat onze stedelijke ruimtes moeten veranderen, dus waarom deze interessante plekken verspillen? Bovendien, als historische plaatsen moeten worden getransformeerd, moet hun geschiedenis worden vastgelegd voor het nageslacht en inspiratie.

Op plaatsen waar nog steeds historische ambachten en vaardigheden worden beoefend, is er een kans om erfgoed te gebruiken om het leven van jongere generaties te verbeteren. Zo kan een historische scheepsbouwer workshops organiseren voor lokale kinderen.

De belangrijkste methode die CENTRINNO gebruikt om de erfgoedwaarden van deze plaatsen vast te stellen, is via de Levend archief.

In wezen is het levende archief gewoon een mooie database. Het is een opslagplaats voor verhalen – en CENTRINNO houdt die definitie los. Archieven, objecten of herinneringen zijn slechts enkele van de mogelijke 'verhalen'. Als er over geschreven kan worden, kan het een verhaal voor het archief zijn.

De eerste stap hiervan is natuurlijk het verzamelen van de verhalen. In Amsterdam is de manier waarop CENTRINNO het erfgoed verzamelt gemodelleerd naar Stel je voor IC's werk, en ontwikkeld door onderzoekers van de Reinwardt Academie. Het is zeer participatief en de erfgoedtentoonstellingen die eruit voortvloeien zijn lokaal gericht. Elk verhaal of object krijgt een identiteit en metadata, die essentieel zijn voor de volgende stap.

Vroege versie van het levende archief, met schijninhoud voor demonstratie. © CENTRINNO Leverbaar 2.3, pp.28

Op deze verzamelde verhalen wordt vervolgens het levende archief gebouwd. Met behulp van de metadata kan elk verhaal op een Kumu-visualisatie. Dit is de leven archief: geen verborgen database die alleen toegankelijk is voor opgeleide archivarissen, maar iets inspirerends en aansprekends. Als iemand een interessant verhaal vindt dat relevant is voor hun erfgoed, kunnen ze het archief gebruiken om te zien waar het naar verwijst. Als zodanig zal het organisch het erfgoed van het industriegebied vertegenwoordigen. Het archief is bedoeld om leuk mee te spelen en naar te kijken.

Ten slotte is deze visualisatie nuttig voor CENTRINNO vanuit een onderzoeksperspectief. Trends kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd die kunnen worden gebruikt om toekomstige projecten te sturen. Een van de doelen in de toekomst is om na te denken over het Levend Archief en te kijken welke berichten mensen eruit kunnen halen.

Hoe zal CENTRINNO slagen waar anderen hebben gefaald?

Kan zo'n groot project ooit lokaal iets veranderen? Zal het een blijvende impact hebben? Dit is altijd een zorg voor multinationale projecten. Ervoor zorgen dat de financiering de mensen bereikt die ze moeten helpen, is niet gemakkelijk, vooral niet wanneer deze projecten worden gecoördineerd door buitenstaanders van de gemeenschap. Het levende archief blijft niet bestaan ​​tenzij mensen het hart blijven kloppen.

Toen ik echter sprak met mensen die betrokken zijn bij CENTRINNO, was er een verrassend gevoel van optimisme. Er zijn, zoals verwacht, enkele zorgen. Termen als 'duurzaam' en 'circulaire economie' worden zo vaak gebruikt dat ze hun betekenis beginnen te verliezen. Gentrificatie is een duidelijk risico, maar het is een risico dat ze plannen. Omdat sociale inclusie de kern van het project vormt, weten ze dat ze proactief moeten zijn. Over het algemeen voelde ik dat er een oprecht geloof in het project was.

Bovendien weet iedereen in het project dat de EU-financiering die ze ontvangen, is gekoppeld aan Key Performance Indicators. Verhalen moeten worden gedeeld, banen moeten worden gemaakt, archieven moeten worden gepubliceerd, anders droogt de financiering op.

Garandeert dit dat CENTRINNO zal doen wat het belooft? Op het moment van schrijven is het moeilijk te zeggen - met nog drie jaar te gaan, is het nog te vroeg voor het project. Als het goed wordt gedaan, kan CENTRINNO de gouden standaard worden voor het hergebruik van ons erfgoed voor de komende decennia. Voor € 8.5 miljoen zijn de verwachtingen echter hooggespannen.

Lees meer over CENTRINNO en hoe u mee kunt doen op centrinno.eu.

Doneren