Beoordeling van de effecten van klimaatverandering op cultureel erfgoed in Nederland

De effecten van klimaatverandering op cultureel erfgoed in Nederland

Beoordeling van de gevolgen van klimaatverandering: cultureel erfgoed biedt een breed scala aan economische, sociaal-culturele en ecologische voordelen voor huidige en toekomstige generaties. Wereldwijd blijkt uit wetenschappelijk bewijs dat klimaatverandering een nadelig effect heeft op divers materieel en immaterieel cultureel erfgoed [1; 2]. Toch is er in Nederland behoefte aan een beter begrip van de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed voor gevaren van klimaatverandering. Het begrijpen van de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed voor de gevaren van klimaatverandering is van het grootste belang om proactieve planning voor aanpassing aan klimaatverandering te informeren en begeleiden en om de potentiële schade of het verlies van erfgoed te verminderen [3; 4; 5]. Het doel van deze studie is het evalueren en visualiseren van de mogelijke blootstelling van nationaal significant cultureel erfgoed (rijksmonumenten of Rijksmonumenten) aan meerdere gevaren van klimaatverandering in Nederland. De gevaren voor klimaatverandering die in deze studie worden beoordeeld, omvatten overstromingen van kusten en rivieren, wateroverlast in steden, droogte en hitte. De beoordeling wordt voor gebruiksgemak gepresenteerd in een reeks tabellen, grafieken en kaarten. Belangrijk is dat de gepresenteerde blootstelling van monumenten aan gevaren van klimaatverandering geen maatstaf is voor het werkelijke risico of de impact, maar de eerste scan van verschillende niveaus van blootstelling van monumenten aan gevaren van klimaatverandering met behulp van een wetenschappelijke database van Climate Impact Atlas.

Lees het verslag hier.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

X