Analyse van gedigitaliseerde historische teksten is nu eenvoudiger

Grammaticale analyse van historische tekst
Grammaticale analyse van historische tekst Afbeelding: Europeana / CLARIN

Historische boeken, manuscripten, kranten en andere teksten zijn waardevol voor onderzoek en veel archieven hebben hun collecties uitgeleend voor digitalisering. In de afgelopen jaren heeft Europeana de inhoud van meer dan 3.000 instellingen in heel Europa bijeengebracht en gebruikers alles laten doorzoeken. Nu kondigde Europeana een verbeterde kwaliteit van de verwerking aan, waardoor meer contextuele gegevens kunnen worden ontdekt bij het zoeken naar gegevens.

Sinds 2017 werkt Europeana samen met CLARIN om de
noodzakelijke infrastructuur om de ontdekking en taalkundige verwerking van alle teksten te vergemakkelijken. het is nu bijvoorbeeld mogelijk om een ​​grammaticale analyse van de tekst uit te voeren

Europeana
Het is een onderzoeksinfrastructuur die is geïnitieerd vanuit de visie dat alle digitale taalbronnen en -tools uit heel Europa en daarbuiten toegankelijk zijn via een eenmalig inloggen online-omgeving ter ondersteuning van onderzoekers in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

CLARIN (van de website)
Het project wordt ondersteund en uitgevoerd door CLARIN, een Europese onderzoeksinfrastructuur voor taalhulpbronnen en technologie. CLARIN staat voor "Common Language Resources and Technology Infrastructure".

CLARIN stelt digitale taalhulpmiddelen beschikbaar aan wetenschappers, onderzoekers, studenten en burgerwetenschappers uit alle disciplines, vooral in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, via single sign-on access. CLARIN biedt langetermijnoplossingen en technologieservices voor het implementeren, verbinden, analyseren en onderhouden van digitale taalgegevens en -tools. CLARIN ondersteunt wetenschappers die zich willen bezighouden met baanbrekend datagestuurd onderzoek en zo bijdragen aan een echt meertalige Europese onderzoeksruimte. 

Lees meer over het project en de mogelijkheden op Europeana.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.