Aanpassing van cultureel erfgoed aan de gevolgen van klimaatverandering in Nederland: barrières, onderlinge afhankelijkheden en strategieën om deze te overwinnen

Beeld: Sandra Fatoric en Robbert Biesbroek

Cultureel erfgoed aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering in Nederland: klimaatverandering heeft momenteel wereldwijd invloed op cultureel erfgoed. Ondanks de vooruitgang in het begrip van de relatie tussen de gevolgen van klimaatverandering en cultureel erfgoed, zijn er aanzienlijke belemmeringen die de aanpassing van cultureel erfgoed aan de huidige en verwachte klimaatrisico's in de weg staan. Dit artikel heeft tot doel het empirische begrip van barrières voor het aanpassen van cultureel erfgoed aan klimaatgerelateerde effecten in Nederland te vergroten door verschillende barrières, hun onderlinge afhankelijkheden en mogelijke strategieën om deze barrières te overwinnen te identificeren. Aan de hand van een web-based vragenlijst met 57 experts vinden we dat het meest
vaak gemelde belemmeringen zijn een gebrek aan beleid voor aanpassing aan de klimaatverandering voor cultureel erfgoed, en een gebrek aan klimaatkwetsbaarheid en risicobeoordelingen voor diverse soorten cultureel erfgoed. Onze studie constateert dat barrières worden gezien als onderling afhankelijk en samen een belemmering vormen voor de aanpassing van cultureel erfgoed aan klimaatverandering. Er zijn zes bruikbare strategieën geïdentificeerd om deze barrières te omzeilen.

Lees het verslag hier.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren