Wat zijn de belangrijkste leerbehoeften van erfgoedprofessionals in Europa?

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, gefinancierd door Erasmus+, heeft een rapport uitgebracht waarin de discrepantie wordt benadrukt tussen onderwijs/opleiding in de erfgoedsector en de behoeften van de arbeidsmarkt. Het richt zich op het bevorderen van de voortdurende ontwikkeling van erfgoedwerkers, met voorbeeldpraktijken. Het rapport roept op tot verbeterde vaardigheden op het gebied van onder meer technologie en duurzaamheid, en dringt aan op een holistische benadering van erfgoed als maatschappelijk bezit.

Faro-museum
pexels-riciardus-69903

De European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project, heeft een nieuw rapport gepubliceerd: Forecast to fill gaps between onderwijs en opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt.

De centrale vraag in dit rapport is: 'Hoe kunnen we de persoonlijke ontwikkeling van erfgoedwerkers tijdens hun loopbaan verbeteren?' Op basis van diepte-interviews, focusgroepen en documentanalyse schetst het rapport mogelijke paden voor de toekomst. Veertien goede praktijken illustreren wat mogelijk is. En we zijn er erg trots op dat de Vlaamse instelling voor cultureel erfgoed (FARO), werd door collega's gekozen als goed voorbeeld, samen met de Vlaamse Beurzen voor Vakmanschap

Kennis en vaardigheden waar vraag naar is

Uit de analyse blijkt dat er een gebrek is aan competenties op het terrein. Meer specifiek is er werk aan de winkel op de volgende gebieden:

  • Technologie
  • Duurzame ontwikkeling
  • Professionele samenwerking
  • Openbaar bestuur
  • Verscheidenheid
  • Financiering
  • Sociaal gebruik
  • Kennisoverdracht
  • Beroepscodering en beschrijving van vaardigheden

De rode draad hier is dat we erfgoed meer als een ecosysteem moeten zien. Het is belangrijk dat de sector erfgoed nog beter kan positioneren als maatschappelijke, toekomstgerichte bron. We zijn geen niche of eiland, maar een motor in het bredere transitieproces, en die vectorrol zouden we vaker moeten spelen.

We zullen nog lang leren!

Wat betreft de opleiding van toekomstige erfgoedprofessionals constateert het rapport een kloof tussen theorie en praktijk. Theoretische academische benaderingen zijn zeker belangrijk, maar er is een gebrek aan praktijkgericht erfgoedonderwijs in Europa. Benieuwd naar de stand van zaken? Bekijk de CHARTER-database over onderwijsprogramma’s voor cultureel erfgoed in Europa.

Bovendien stopt het leren en de ontwikkeling niet als je de school verlaat. Dit rapport pleit daarom voor de erkenning van niet-formele en informele leermethoden. Deze bieden een grotere flexibiliteit in termen van tijd, plaats en leerbenaderingen, vergeleken met formeel onderwijs en opleiding. Er worden drie modellen van niet-formeel leren aanbevolen: praktijkgemeenschappen, deugdzame leerkringen en professionele leernetwerken. Als dergelijke netwerken ook op Europees niveau tot stand zouden komen, zou dit tot een grote leerwinst voor erfgoedwerkers kunnen leiden.

Op naar de definitieve aanbevelingen

Het CHARTER-team werkt nu aan een reeks concrete aanbevelingen voor Europa. Via de blog houden wij u op de hoogte.

Lees verder?

U kunt het vinden volledig rapport in de Resultaten gedeelte van de CHARTER-website.

Vertaald uit een originele blogpost door Jacqueline van Leeuwen, Coördinator Opleiding en Advies VAN FARO.BE - Afbeelding: HANDVEST

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren