Smelt het standbeeld van koning Leopold! Stelt deskundigenrapport in België voor

Standbeeld van koning Leopold II. Afbeelding tegoed: Steeve P, via Wikimedia onder CC BY-SA 4.0
Standbeeld van koning Leopold II. Afbeelding tegoed: Steeve P, via Wikimedia onder CC BY-SA 4.0

Het rapport, in opdracht van Brussel, suggereert een aantal opties om met het koloniale beeld om te gaan. De expertgroep stelde voor om het standbeeld om te smelten en om te vormen tot een gedenkteken voor degenen die stierven onder het koloniale regime van Leopold II. Als alternatief stelt het rapport voor om het naar een openluchtpark te verplaatsen, speciaal voor koloniale standbeelden.

Het bronzen beeld was in 2020 een brandpunt voor demonstranten; miljoenen mensen in Congo stierven onder het bewind van Leopold II aan het einde van de 19e eeuw, terwijl België profiteerde van de rubberindustrie.

Het rapport gaat echter genuanceerd om met monumenten in het algemeen. “Het makkelijkste zou zijn om alle standbeelden weg te doen, maar daar hebben ze niet voor gekozen,” zei Pascal Smet, de gewestelijke minister belast met stadsplanning voor Brussel. In plaats daarvan zullen koloniale monumenten afzonderlijk worden bekeken, waarbij beslissingen voor straatnamen worden genomen door elk van de 19 lokale gemeenten.

Ambtenaren beloven actie te ondernemen naar aanleiding van het rapport: in september zal een actieplan worden gepubliceerd en tegen het einde van het jaar zullen de beslissingen worden genomen.

Dit wordt geen rapport dat we hebben en zeggen 'ahh dat is interessant' en dan zetten we het op de plank. Dit wordt een rapport dat moet worden opgevolgd.

Pascal Smet, minister van stedenbouw in Brussel

Lees het volledige verhaal op The Guardian.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.