Lokalsamfund og bæredygtighed er nøglen til Finlands nye strategi for beskyttelse af kulturarv

Finland udgiver forslag til kulturarvsstrategi - af Uula Neitola

Kulturarvsstrategien bliver et redskab til at styrke trivsel og samarbejde, efterfulgt af næste fase af Faro-aftalen, som allerede er ratificeret i Finland. Implementeringsplanen vil bringe stabilitet og gennemslagskraft til kulturarvens betydning i samfundet. Foto: Kvarkens Øhav. ©Uula Neitola

Det finske undervisnings- og kulturministerium har offentliggjort et forslag til en kulturarvsstrategi for 2022-2030. Udgangspunktet for strategien er bevarelse, udvikling og udnyttelse af den mangfoldige materielle, immaterielle og digitale kulturarv og kulturmiljøer, siger ministeriet i en pressemeddelelse.

Bæredygtighed, mangfoldighed og lighed er angivet som de vigtigste værdier i strategien. Ansvaret for bevarelse og beskyttelse af kulturarven for fremtidige generationer er også en gennemgående værdi.

Målet er, at kulturmiljøer bliver brugt og forvaltet på en bæredygtig måde. For eksempel vil bæredygtig turisme baseret på kulturarv og kulturmiljøer blive fremmet.

”Kulturarven er en latent ressource i vores samfund, som bør fremhæves og udnyttes på forskellige måder. Det giver alternativer til et bæredygtigt og godt liv”, siger videnskabs- og kulturminister Petri Honkonen i pressemeddelelsen.

”Det er dejligt, at disse muligheder er blevet bredt identificeret i udkastet til strategi. For mit vedkommende opfordrer jeg til et stadig bredere samarbejde til gavn for kulturarven”, fortsætter Honkonen.

Udviklingen af ​​en kulturarvsstrategi er en del af programmet for statsminister Sanna Marins regering. Det tilstræbes, at regeringen på baggrund af det udarbejdede udspil træffer en principbeslutning om en kulturarvsstrategi frem til 2030.

Det er vigtigt, at kulturarvsstrategien udarbejdes ikke kun i Finland, men også inden for den europæiske ramme. Kulturarvspolitik reagerer på ændringer i det globale driftsmiljø. En økologisk, kulturelt, socialt og økonomisk bæredygtig fremtid og succesen med økologisk genopbygning kræver en ændring i menneskers daglige liv og verdenssyn. Foto: Sveaborgs fæstning. ©Uula Neitola

Lokalsamfund som specialister i deres eget område

Den baggrundsundersøgelse, der er bestilt til at understøtte strategiarbejdet, understreger regionernes betydning i kulturarvsarbejdet i mange henseender. Lokalsamfund ses som specialister i deres eget område, der kender og kan videregive traditionen.

Kulturarvsstrategien søger også at etablere en anerkendt rolle for kulturarven i samfundets, samfundets og enkeltpersoners aktiviteter. På den måde bliver det også brugt og plejet aktivt.

Kulturarvsstrategiens værdier er bæredygtighed, mangfoldighed og lighed samt ansvaret for at bevare og beskytte kulturarven for fremtidige generationer. Målet er, at kulturarven værdsættes og dens beskyttelse og bevaring deles.

På vej mod en mere bæredygtig livsstil

Ifølge forslaget har kulturarvsviden og -færdigheder fremskyndet overgangen til en mere bæredygtig livsstil. Målet er, at kulturmiljøer bliver brugt og forvaltet på en bæredygtig måde. Kulturarvsaktører er pionerer inden for kulstoffattige og bæredygtige aktiviteter.

Uddannelse, kompetence og samfundets evne til at forvalte og bruge kulturarven styrkes gennem kulturarvsundervisning og livslang læring. Kompetencer og uddannelse udvikles for at imødekomme de skiftende behov i både industrien og samfundet og for at understøtte uddannelse og kreativitet.

Udviklingen af ​​strategien implementerer også den europæiske dagsorden for kultur, som blev vedtaget af Europa-Kommissionen i 2018, og som opfordrer medlemslandene til at udvikle deres egne nationale strategier inden for kulturarvsområdet. Resultaterne af kulturmiljøstrategien, der sluttede i 2020, er også blevet udnyttet i udviklingen af ​​kulturarvsstrategien.

Uddannelse, kulturarv og kunst fungerer sammen som en ressource for kreativitet. En tilgang, der lægger vægt på samarbejde, skaber lighed og skaber trivsel for alle aldre. Udviklingen af ​​kulturarvsturisme og kortdistanceturisme samt virtuel turisme vil i fremtiden komme i et nyt skub som følge af corona-pandemien, hvilket skaber muligheder for beskæftigelse. Foto: Petäjävesi gamle kirke. ©Uula Neitola

Processen fortsætter med høringen om strategiforslaget rettet mod finske kulturarvsaktører frem til august 2022.

Fakta

  • Strategiens udgangspunkt er bevarelse, udvikling og udnyttelse af den mangfoldige materielle, immaterielle og digitale kulturarv og kulturmiljøer som en ressource for samfundet.
  • Til at understøtte forberedelsen af ​​strategiarbejdet blev der primo 2021 udarbejdet en baggrundsundersøgelse.
  • Fremdriften i strategiarbejdet blev diskuteret i webinarer. Strategiens prioriteter blev udarbejdet i tematiske workshops.
  • Styregruppens og arbejdsgruppens forslag til en kulturarvsstrategi blev offentliggjort den 18. maj 2022.
  • Den foreslåede kulturarvsstrategi blev præsenteret på et seminar den 6 juni 2022
  • Høring juni – august 2022 om strategiforslaget

Om forfatteren

Europæisk kulturarvs ungdomsambassadør Uula Neitolas passion for kulturarv startede i hans barndom i det nordlige Finland. Som historiker er han altid ivrig efter nye kulturarvsoplevelser. Han har gjort sin tidlige karriere i historiske museer og kunstmuseer samt de finske akademiske institutioner i Italien og i Grækenland. Ved siden af ​​sit arbejde som kommunikationsekspert er han entusiast i mange organisationer, såsom ICOMOS og ICOM.

kilder: Undervisnings- og Kulturministeriet, Helsingin sanomat avis (finsk), Finlands lokalarvsforbund (finsk)

Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort på engelsk. Tekster på andre sprog er AI-oversat. For at skifte sprog: Gå til hovedmenuen ovenfor.

donere