The European Heritage Academy: Udvidelse af kulturarvsspecialister gennem skræddersyet og certificeret uddannelse

Førstehåndsviden – en indledende balance

I slutningen af ​​2017 blev European Heritage Academy grundlagt i Mauerbach, Nedre Østrig, som et samarbejde mellem Burghauptmannschaft Oesterreich og BDA. Formålet er at tilbyde certificeret, skræddersyet videreuddannelse til specialister inden for byggekulturarv. I mellemtiden er akademiet blevet et biord i fagkredse i EU for målrettet træning af målgruppen på højeste niveau.

Som Burghauptmann Sahl rapporterer "Burghauptmannschaft Oesterreich er primært ansvarlig for vedligeholdelse/bevaring og bedst mulig udnyttelse af de historiske bygninger, som ejes af republikken. Først og fremmest omfatter dette naturligvis kejserpaladset i Wien, som er blevet tildelt det europæiske kulturarvsmærke i 2016 og er den største sammenhængende historiske bygning i Europa efter område. Vi taler om sekulære bygninger her.

Kejserpaladset i Wien

Vores bygninger er ekstremt forskellige og tjener en lang række formål. Hvilket på den ene side beviser den østrigske histories kulturelle rigdom, men på den anden side stiller BHOe-personalet over for store udfordringer".

For korrekt vedligeholdelse af disse historiske bygninger er den tilsvarende ekspertise fra de involverede specialister uundværlig. Og denne viden skal bevares i organisationen, altså BHOe. Alt dette førte til grundlæggelsen af ​​The European Heritage Academy (EHA) i 2017, som implementerer uddannelser certificeret af ECQA og udviklet i EU-projekter på en bæredygtig måde.EU-finansieret uddannelse for vedligeholdelsesledere

Med beslutningen om at opfylde uddannelsesbehovene med EU-projekter blev flere mål nået på samme tid: For det første er der kursustilbud udviklet i fællesskab af internationale eksperter; for det andet er indholdet af uddannelsen 100 % præcis, hvad organisationer som BHOe havde brug for; og for det tredje muliggør certificeringen, med samtidig anerkendelse af eksisterende viden, fastholdelse af viden i organisationen. Sidstnævnte er en af ​​hovedårsagerne til at drive EU-projekter.

Som Reinhold Sahl påpeger: “Ja, BHOe er en højt specialiseret service med fremragende personale, som altid gør deres bedste. Udover vedligeholdelse/bevaring af den historiske bygningsmasse har BHOe også andre opgaver, nemlig en fornuftig udnyttelse af de faciliteter, som den har varetagelse af. [... ] Han fortsætter: “Personligt ser jeg Burghauptmannschaft Österreich som en serviceudbyder med kunder – det vil sige vores brugere, de andre afdelinger af den føderale administration, regeringen og selvfølgelig de besøgende i vores historiske bygninger.

Men det hele startede faktisk fra et andet perspektiv: Nemlig ud fra ønsket om at lære af andre – fra eksperter i ind- og udland.

Træning og videreuddannelse, herunder vidensledelse, var de centrale emner for mig, og det stod hurtigt klart for mig, at det også var et spørgsmål om personale. Du skal forestille dig, at vi har faste stillinger: Hvis en medarbejder går på pension, kan jeg først besætte den stilling, når vedkommende faktisk er gået. Derefter tager det seks til ni (!) måneder at få en ny medarbejder. Og så har de brug for måneder til træning.


Det giver os nogle gange næsten uløselige udfordringer, da al viden hos den afgående medarbejder går tabt til organisationen, før vi får en efterfølger! Det har jeg tænkt over igen og igen – især efter en lovændring i 2012. Så vi diskuterede måder at udfylde eksisterende og forventede videnshuller på. Dette resulterede blandt andet i ting som EU-projekter og involvering i andre europæiske initiativer, såsom Kulturarvsmærket eller Kulturens Stemmer i Kulturarvsåret 2018.

Jeg så på situationen og tænkte på, hvad vi kunne gøre. Jeg bad selvfølgelig også om råd fra andre, for jeg anede ganske vist ikke noget om EU-projekter på det tidspunkt...

Men jeg blev interesseret og indså hurtigt, at noget kunne gøres, især i tider med budgetbegrænsninger. Vi har som sagt ikke rigtig et budget til træning. Klassisk dilemma: stort behov, men ingen penge! I 2013 blev jeg gjort opmærksom på muligheden for at implementere mine ideer gennem EU-finansierede projekter. Og jeg var ombord med det samme!

De første forsøg lykkedes ikke umiddelbart, men med ihærdighed startede vi en Erasmus + projekt i 2014. Med MODI-FY – Jeg indrømmer, at jeg ikke kan huske det fulde navn udenad – vi var i stand til at udvikle et certificeret efteruddannelsesprogram for vedligeholdelsesledere, der lever op til internationale standarder. På den måde opnår vi en målrettet efteruddannelse af BHOe-medarbejdere og kan dokumentere den eksisterende viden og beholde den i organisationen.

Udover andre projekter, vores første FLIP pilot startede den 15. juni 2020. Det er vi særligt stolte af! Det er jo noget særligt at få lov til at drive et pilotprojekt af EU-Kommissionen. Og det er noget særligt at være i stand til at beskrive og dokumentere den nydefinerede europæiske sektor for kulturarv og kreative industrier.”
.

Intensiv forberedelse og behovsanalyse forud for et EU-projekt sikrer, at den udviklede uddannelse dækker alle elementer af en relevant aktivitet. Dette gør den nødvendige viden eller behovet for viden til denne aktivitet indlysende, sammenlignelig og målbar. Nye medarbejdere kan specifikt forberedes og trænes til den nye opgave, hvilket sparer enormt meget tid og frem for alt penge.

Burghauptmanns/slotsguvernørens beslutning om at bruge EU-projekter som en måde at give den nødvendige uddannelse på har indtil videre nået et samlet volumen på 3.2 mio. EUR. Penge, som BHOe og partnerorganisationer – som ECQA – fra hele Europa har investeret ekstremt klogt i kursusmoduler, som nu udbydes af The European Heritage Academy (EHA). I mellemtiden tilbyder Akademiet 5 certificerede kursusmoduler for fagfolk inden for bygningskulturarv.

EU-projektresultater: Træning 24/7 på 365 dage og certificeret af ECQA

Selvfølgelig er det i dagens tempofyldte verden ikke nok blot at tilbyde et par kurser, som interesserede kan deltage i i Mauerbach. Derfor blev der brugt en såkaldt ”blended learning-tilgang” fra det allerførste projekt. Det betyder intet andet end en kombination af online tilgængelige læringselementer, der er knyttet til kurser i klassisk forstand. På EHA eLearning&Exam-portalen er der kursusmaterialer, der kan og bør arbejdes med i selvstudier, mens de praktiske dele, gruppearbejdet, peer learning og faglig udveksling foregår i Charterhouse Mauerbach.

Og siden efter afslutningen af ​​det første projekt med titlen: "At bevare historiske bygninger og objekter gennem udvikling og opgradering af individuelle færdigheder hos projektledere: fremme af europæisk kulturarv og kultur i mange år fremover", også kendt som MODI-FY for kort, er der var et behov for at afvikle dette nye kursus på regelmæssig basis, blev The European Heritage Academy derfor grundlagt i december 2017.

Med den klare mission at organisere alle eksisterende og fremtidige kursusmoduler flere gange om året og at etablere et løbende uddannelsesforløb for både eksisterende og nye medarbejdere i BHOe og BDA samt underleverandører, andre ejere af historiske bygninger og fagfolk inden for kulturarv. Bag grundlæggelsen af ​​The European Heritage Academy står Burghauptmannschaft Oesterreich (BHOe) og Bundesdenkmalamt (BDA), som i dag driver akademiet som samarbejdspartnere.

Det erklærede mål er at implementere BDA-retningslinjerne bedst muligt som retningslinjer for videreuddannelse af specialister i kulturarvssektoren, og dermed sikre en "arts-passende" vedligeholdelse af vores kulturskatte såsom kejserpaladserne Wien og Innsbruck, Belvedere Palads, Prins Eugenes Vinterpalads og Charterhouse Mauerbach. Samtidig tages der højde for vor tids udfordringer gennem videreuddannelse inden for områderne energieffektivisering, digitalisering og klimabeskyttelse.

Med slottets guvernørs ord: “Med The European Heritage Academy har vi endelig et EU-dækkende anerkendt instrument til målrettet – og frem for alt certificeret – videreuddannelse af vores personale. Og jeg vil få færre søvnløse nætter, når en tredjedel(!) af dem går på pension inden for de næste 5 år, og jeg skal udfylde deres stillinger ….”.

En vigtig fordel ved den uddannelse, som The European Heritage Academy tilbyder, er, at alle kursusmoduler er certificeret af ECQA – European Certification & Qualification Association. ECQA var allerede involveret som partner i det første Erasmus+ projekt MODI-FY og bidrog væsentligt til projektets succes. Ved at fokusere på såkaldte ”Learning Outcomes”, altså læringsresultater, der er ens for alle deltagere, opnås målbarhed, som så bruges til certificering.

EU-Kommissionen lancerer Year of Skills 2023

Et centralt emne i kulturarven er vedligeholdelsen af ​​nødvendige traditionelle håndværk og tilhørende viden og færdigheder. Uden disse håndværk er vores europæiske kulturarv i stor risiko, da der ikke er nogen tilbage, der kan arbejde kompetent med dem. Men mange af disse færdigheder og erhverv findes ikke længere i nogle EU-lande eller udøves kun i nogle få.

At videregive disse såkaldte "Skills at Risk" eller "Trades at Risk" og træne folk i dem i fremtiden er dagens kommando. Europa-Kommissionen har også anerkendt dette som væsentligt og erklæret 2023 for "færdighedernes år", hvor de døende erhverv og færdigheder kun er en del af Kommissionens planlagte aktiviteter.

12/10/2022: “Som annonceret i præsident Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand i 2022, vedtog Kommissionen i dag sit forslag om at gøre 2023 til det europæiske år for færdigheder med fokus på uddannelse og erhvervsuddannelse.

De miljømæssige og digitale ændringer åbner nye muligheder for mennesker og EU's økonomi. At have de rigtige færdigheder vil sætte folk i stand til med succes at styre ændringer på arbejdsmarkedet og deltage fuldt ud i samfundet og demokratiet

Ursula von der Leyen

EU-Kommissionens initiativ til at erklære 2023 for "Kompetencernes år" passer perfekt til 5-års jubilæet for The European Heritage Academy – faktisk er det skabt til det! Siden 2017 har akademiet uddannet fagfolk inden for bygningsarv og trænet dem i vedligeholdelse og energieffektivitet.

Digitaliseringsområder i kulturarven, såsom digital registrering af strukturelle skader ved hjælp af droner, eller forsøget på at træne traditionelt håndværk online, udgør de næste udviklingstrin i en højt specialiseret, standardiseret og certificeret videreuddannelse.

Alt dette er ikke tilfældigt! De enkelte komponenter i den videreuddannelse, der tilbydes af The European Heritage Academy, følger et klart og fremsynet koncept. Valget af emner er baseret på nuværende og fremtidige behov, mens udviklingen følger de til tider uigennemskuelige love om projektgodkendelse …..

Med godkendelsen af ​​et nyt EU-projekt falder endnu en brik i puslespillet på plads, og endnu en del af det samlede koncept realiseres. Set i dette lys opererer European Heritage Academy altid i et miljø med øgede kompetencer og kan ses som et symbol på Færdighedsåret. Så der er næppe et bedre tidspunkt at fejre Akademiets 5 års jubilæum.


EHA 5-års succeshistorie: Fejring den 22.03.2023

Siden grundlæggelsen i slutningen af ​​2017 har omkring 75 fagfolk fra området for forvaltning af arkitektonisk arv deltaget i EHA-uddannelser i Mauerbach; omkring 50 af dem har gennemført alle moduler og kan certificeres – og dette uden nogen form for markedsføring, på trods af Covid19 og alle begrænsninger i træningen. Disse kursusmoduler indgår som sagt i et overordnet koncept bestående af selvstudium henholdsvis eksisterende forhåndsviden, selve forløbet inklusiv praktisk arbejde.

De, der har mestret disse elementer med succes, kan tilmelde sig eksamen for at modtage den ønskede certificering. Denne certificering er altid baseret på en persons færdigheder og kompetencer og skal fornyes fra tid til anden. På den måde fastholdes kompetenceniveauet på et højt niveau og øges samtidig gennem målrettet efteruddannelse.
European Heritage Academy opfylder alle de krav, som dets grundlæggere har stillet:

  1. EHA har opbygget en imponerende portefølje af relevante certificerede kurser.
  2. EHA er velrespekteret og velkendt blandt fagfolk i de tysktalende lande/region.
  3. EHA giver feedback på behovet for yderligere kursusmoduler.

Og da mange lyse hoveder har arbejdet hårdt i de sidste fem år for det, der er opnået, er det nu også tid til at fejre. Af denne grund inviterer The European Heritage Academy dig til sit 5-års jubilæum den 22. marts 2023. “Dette er fejringen af ​​de hidtil opnåede succeser. Vi vil gerne skåle for de succesfulde første 5 år med vores partnere, ledsagere og alle deltagere. Nogle kandidater vil også modtage deres personlige certifikat ved denne lejlighed” siger Burghauptmann Sahl, begejstret for EHA's succes og fuldt motiveret til at fortsætte arbejdet hen imod det.


Fejringen vil finde sted i løbet af STIGGER' Afsluttende konference, som vil præsentere alle resultaterne fra pilotprojektet fra 22.-23. marts 2023.

Du finder programmet for arrangementet den 22.03.2023 på EHA hjemmeside.

Kommentarer fra EHA undervisere og deltagere

De praktiske dele af kurset udføres af undervisere fra BDA og UBW, som selv har gennemgået ECQA-certificering og har stor erfaring med træning. Astrid Huber, leder af IWBZ – Informations- og Videreuddannelsescenter for Architectural Conservation – Charterhouse Mauerbach og certificeret EHA-træner, siger:

”For at bevare en historisk bygning for kommende generationer skal reparationstiltagene først og fremmest være korrekte ud fra et bygningsmæssigt synspunkt; det betyder, at de anvendte materialer skal svare til den eksisterende bygning, de skal kunne repareres, vedligeholdes og serviceres – vi skal tilbage til traditionen for pleje, vedligeholdelse og reparation. Det kræver dog særlig ekspertise […] Og det er her vores samarbejdsprojekt med Burghauptmannschaft Oesterreich kommer ind i billedet: European Heritage Academy (EHA), som blev grundlagt i 2017 med hovedsæde i Charterhouse Mauerbach.

Denne videreuddannelse i vedligeholdelse af Kulturarv tilbyder nu også for første gang international certificering og henvender sig primært til byggeledere og byggeledere af historiske bygninger. Den eksisterende IWBZ-videreuddannelse, der er orienteret mod håndværket, og som vi har udbudt i over 30 år, afsluttes med et deltagelsesbevis, som også i årevis har været brugt som kvalitetskriterium i udbud. Nogle målgrupper har i de senere år i stigende grad udtrykt ønske om international certificering – med The European Heritage Academy er det nu en perfekt synergi.

EHA består af fem moduler, som også har en anden kvalitet: Her undervises indholdet i komprimeret form i små grupper med meget intensiv støtte. Det mærker vi også som foredragsholdere: At arbejde med et lille antal specialiserede eksperter er mere krævende, meget mere individuelt og intensivt, fordi man også i højere grad kan imødekomme deltagernes interesser. Modulerne er intensive og udfordrende, både for deltagerne og underviserne.”


Gerald Wagenhofer, en træner fra begyndelsen og partner i de fleste af BHOes EU-projekter, kan trække på 30 års træningserfaring. Han siger: ”Under projektarbejdet på MODI-FY dukkede minder op fra min skoletid, så at sige et déjà vu, da jeg allerede dengang beskæftigede mig med uorganiske byggematerialer. Jeg ved derfor, hvordan man laver kalk eller cement – ​​og har dermed fordel af forhåndsviden. Jeg forstår indholdet af kursusmodulerne, jeg ved, hvad det handler om. Termoteknik var også et af mine skolefag. Jeg forstår, hvordan traditionelle bygninger fungerer nogenlunde, men jeg oplever altid, at der stadig er spændende detaljer, som jeg stadig kan lære. Men jeg kender de grundlæggende begreber og ved, hvad jeg taler om. Så min brede viden gør mig til den ideelle træner for The European Heritage Academy.”

Hvert kursus trives også med bidrag fra de fagligt kompetente deltagere, og modulerne på The European Heritage Academy har meget at byde på i denne henseende. Ud over BHOe-personale har mange af partnerorganisationerne naturligvis fået deres personale kvalificeret eller certificeret.


Læs hvad de har at sige om EHA-kurserne her:

  • Thomas S.: "Dette er den bedste faglige uddannelse, jeg nogensinde har deltaget i. På trods af 20 år i historisk bevaring lærte jeg en masse nye ting!“
  • Christoph W.: European Heritage Academy fremmer og kræver en engageret dialog. I mindre grupper illustreres autoritativ viden og færdigheder inden for Arkitektonisk Beskyttelse af fortidsminder og sidst men ikke mindst igangsættes en grundlæggende holdning til den arkitektoniske arv. Jeg glæder mig allerede til fremtidige træninger.
  • Patrick S.: „Tusind tak for de flotte dokumenter, som også har noget for de glemsomme og visuelt orienterede at læse. Endnu en gang tak for det harmoniske arrangement...”EHA Future på EU-kompetencecenter Mauerbach

Med de to søjler, den traditionelle videreuddannelse, der tilbydes af IWBZ fra BDA og den certificerede videreuddannelse af EHA, tilbyder Charterhouse Mauerbach i dag uddannelse til alle målgrupper i vedligeholdelse af historiske bygninger – en perfekt kombination. Men det er ikke alt! Der er ambitiøse planer for fremtiden.

Mag. Astrid Huber om videreudvikling: "IWBZ er intensivt involveret i videreuddannelse og forskning. Et eksempel på forskning er de projekter, vi har startet med BHOe – her vil jeg først og fremmest nævne STIGGER projekt, som blev godkendt af EU-Kommissionen i 2020. Charterhuset Mauerbach vil spille en afgørende rolle, da det videreudvikles til et internationalt Center of Excellence for vedligeholdelse af historiske monumenter og traditionelt kunsthåndværk. Vi er allerede kendt i fagkredse langt ud over landets grænser. INCREAS-projektet giver nu en unik mulighed for at gøre Charterhouse Mauerbach endnu mere kendt internationalt som et Center of Excellence.”

FLIP2-pilotprojektet INCREAS har til formål at etablere en prototype til et europæisk kompetencecenter for arkitektonisk bevaring, foruden adskillige andre emner som at beskrive kulturarvssektoren, forske i de relevante professioner og deres kompetencer og finde løsninger til døende håndværk.

En væsentlig del af dette EU-kompetencecenter Mauerbach – og dets søsterorganisationer i andre EU-lande – vil i fremtiden være The European Heritage Academy. For stadig bedre og mere omfattende at kunne dække sektorens uddannelsesbehov inden for byggearvsområdet. Til dette formål er det naturligvis nødvendigt at udvide rækken af ​​tilbud; men endnu vigtigere er uddannelsen af ​​egnede trænere til dette felt. I øjeblikket arbejder hovedsageligt 4 østrigske og to britiske trænere med kursisterne. For at kunne dække fremtidig og øget efterspørgsel er der brug for flere trænere, især trænere på andre sprog, fx italiensk, spansk eller fransk.

De aktuelle udfordringer fra klimaforandringerne og energikrisen er derfor også et vigtigt emne for EHA. Omhyggelig og professionel træning vil i fremtiden i højere grad afhænge af international videnudveksling. Som EU-projektarbejdet har lært, opnår eksperter fra forskellige lande og kulturer et meget bedre og bredere resultat.

EU-projekter ser derfor ud til at være det ideelle middel til at afslutte den højt kvalificerede uddannelse af specialister inden for kulturarvsbeskyttelse. Netværk slutter ikke med projektets afslutning. Tværtimod genererer EU-projekter adskillige kontakter, der er nyttige og værdifulde inden for mange områder af bevaring af den arkitektoniske arv.

Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort på engelsk. Tekster på andre sprog er AI-oversat. For at skifte sprog: Gå til hovedmenuen ovenfor.

donere